West china Tibet sichuan (Jiuzhaigou Three gorges Four Girls MT. Hailuogou Jianmen Aba Ganzi Leshan Daocheng Bamboo Emei Danba Luguhu ) Yunnan (Lijiang Shangrila ) Xinjiang Qinghai Ningxia Chongqing (Chongqing city Sanxia ) Gansu Guizhou 
East China Taiwan Fujian Zhejiang Anhui Jiangsu shanghai 
Middle china Hubei Henan Shanxi Shaanxi 
South china Macao Hongkong Guangxi (guilin ) Guangdong Hunan Jiangxi Hainan 
North china Shandong Hebei Tianjin Beijing Liaoning Jilin Mongolia Heilongjian 
Asia Japan Singapore Vietnam Thailand (samui Phuket ) SouthKorea Malaysia (redang sabah Langkawi GreenSea ) France (Tahiti ) Indonesia (bali ) Maldives UnitedArabEmirates TURKEY ISRAEL OMAN SAUDY YEMEN IRAN JORDAN Syria Philippines (CebuIsland )
Europe EasternEurope WesternEurope Nordic UnitedKingdom 
Africa NorthAfrica CentralAfrica (Mauritius ) SouthAfrica 
NorthAmerica America (saipan tinian hawai ) Canada 
SouthAmerica Brazil Argentina Peru 
Oceania Australia (feiji ) NewZealand 
Antarctica
MiddleEast
nanya
Abroad
Other